Podrobnosti záznamu

Název
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
Údaj o odpovědnosti
    David Dolejš
Další názvy
    A granodiorite intrusion near Lubná SW of Rakovník
Autor
    Dolejš, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 20-21
Rok
    1994
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    Barrandien
    granodiorit
    kámen stavební
    proterozoikum
    vrásnění prekambrická
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lubná
    Příčina
Klíčové slovo
    12-14
    Granodioritová
    Intruze
    Jz
    Lubné
    Rakovník
    Rakovníka
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012