Podrobnosti záznamu

Název
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
Další názvy
    Gravity survey of continuation of the Holštejn cave
Autor
    Blecha, Vratislav
    Kalenda, Pavel
    Kučera, Jaroslav
    Mravec, Pavol
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    caves
    gravity surveys
    Moravian Karst
    speleology
Klíčové slovo
    Gravimetrický
    Holštejnské
    Jeskyně
    Pokračování
    Průzkum
Abstrakt (česky)
   Pomocí pozemního gravimetrického průzkumu bylo nalezeno dalšípokračování Holštejnské jeskyně v severní části moravského krasu
Abstrakt (anglicky)
   Prolongation of the Holštejn cave in the northern part of the Moravian karst was found by ground gravity survey
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012