Podrobnosti záznamu

Název
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
Údaj o odpovědnosti
    Martin Števko, Jiří Sejkora a Daniel Ozdín
Další názvy
    Henclová - new occurrence of pseudomalachite in the Slovak Republic
Autor
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Števko, Martin
Jazyk
    sla
    slovensky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    4
    s. 36-39
Rok
    2008
Poznámky
    1 diagr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    fosforečnany
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    pseudomalachit
    rudy Cu
    sběratelství
    Západní Karpaty
Výraz tezauru
    Gemericum unit
    Henclová
    pseudomalachite
    Slovak Republic
    X-ray powder diffraction
Geografické jméno
    Henclová (Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Henclová
    Lokalita
    Nová
    Pseudomalachitu
    Republike
    Slovenskej
Abstrakt (anglicky)
   Pseudomalachite was found at mine dumps of the occurrence Breziny, about 200 m northern from the Henclová village, the Slovenské Rudohorie Mountains, Slovak Republic. It forms hemispherical aggregates and crusts (up to 3 x 3 cm in size) in the cavities of quartz gangue in association with malachite, goethite and rare relics of primary chalcopyrite. Surface of its spherical aggregates is formed by tiny (up to 80 microns) tabular crystals. Pseudomalachite aggregates are dark green, non-diaphanous and they have a shimmer to vitreous luster.
Abstrakt (ostatní)
   Pseudomalachit bol nájdený na halde lokality Breziny, cca 200 m severne od obce Henclová, Slovenské rudohorie, Slovenská republika. Vytvára pologuľovité agregáty a povlaky (max. 3 x 3 cm veľké) v dutinách kremeňa v asociácii s malachitom, goethitom, a vzácnymi reliktami primárneho chalkopyritu. Povrch jeho guličkovitých agregátov je tvorený drobnými (do 80 mikrónov veľkými) tabuľkovitými kryštálmi. Agregáty pseudomalachitu sú tmavo zelené, nepriehľadné a majú nevýrazný až sklený lesk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012