Podrobnosti záznamu

Název
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Pavel Hanžl, František Hubatka, Jiří Sedlák, Jan Švancara
Další názvy
    Hercynská a alpínská křehká deformace brunovistulika a jeho platformního pokryvu v podloží vnějších Západních Karpat (v. část území České republiky)
Autor
    Hanžl, Pavel, 1964-
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Sedlák, Jiří
    Švancara, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Vol. 28
Strany
    p. 145-167
Rok
    2002
Poznámky
    7 obr., 4 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geologie regionální
    paleomagnetismus
    přesmyk
    příkrov
    seizmika reflexní
    tektonika fundamentu
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Alpine
    Brittle
    Bruno-Vistulicum
    Carpathians
    Cover
    Czech
    Deformation
    Footwall
    Hercynian
    Outer
    Republic
    Sedimentary
    Units
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The deepest structural level and simultaneously the foreland of the Outer Western Carpathians in the eastern part of the Czech Republic (Moravia) consist of the Bruno-Vistulian promontory of the Fenosarmatian Platform. Bruno-Vistulicum is a Cadomian structure with the magmatic bodies of the Brno and several smaller plutons. The Cadomian structures are mostly preserved in wall rocks of granodiorites. Cadomian east vergent thrusting in the first stage was strongly reworked by a sinistral strike slip in the second stage. The crystalline fundament with autochthonous lithostratigraphic units (Paleozoic - Neogene) of the region may be divided on the basis of geological and geophysical data into several tectonic blocks with different geological history and regional extent.
   During the Paleozoic Hercynian orogeny, when complicated, mainly nappe geological structure, was formed, comprising clastic rocks of the Cambrian and Lower Devonian age, Devonian and Lower Carboniferous limestone and dolomite, Lower Carboniferous flysch and partially coal-bearing Upper Carboniferous, was the Cadomian Bruno-Vistulian block locally strongly affected by brittle thrust and nappe tectonic. During the Tertiary Alpine orogeny, the Western Carpathians Flysch Belt was overthrust over the SE margin of the Bruno-Vistulian block and have buried the most of the platform lithostratigraphic units to depths. The platform fundament, reworked and consolidated during the Hercynian orogeny, with stacked Mesozoic, Paleogene and Neogene sediments, was during the Alpine orogeny affected by brittle thrusting and strike-slip tectonic movements. However, the extent of the movements has not been properly clarified yet.
   If these young movements have been identified only in the older Hercynian geological units or in the crystalline fundament, there is a lack of unambiguous evidence about their time classification and thus speculative results may easily presented. That is a reason why in our work is presented only an enumeration of these tectonic features, which have been evidenced by the field survey, drilling works or by geophysical investigations (mainly reflection seismic survey and paleomagnetic measurements)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012