Podrobnosti záznamu

Název
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Határ, Ľubomír Hraško, Jozef Václav
Autor
    Határ, Jozef
    Hraško, Ľubomír
    Václav, Jozef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 5
Strany
    p. 621-654
Rok
    1989
Poznámky
    12 obr., 3 tab. foto, 6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s křemenem
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Carpathians
    First
    Granite
    Hidden
    Intrusion
    Kind
    Mineralization
    Mo(-W
    Near
    Object
    Rochovce
    Stockwork
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012