Podrobnosti záznamu

Název
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Krásný
Autor
    Krásný, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Hardrock hydrogeology of the Fennoscandian Shield : proceedings of the Workshop on Hardrock Hydrogeology, Äspö, Sweden, May 26-27, 1998
Strany
    s. 37-47
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Bibliografie na s. 46-47
    il.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    anomálie
    Český masiv
    homogenita
    hydrogeologie
    kenozoikum
    krystalinikum
    křída-svrchní
    neotektonika
    paleozoikum-svrchní
    pískovce
    propustnost
    puklinatost
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Distribution
    Elements
    Hard
    Hierarchy
    Influencing
    Inhomogeneity
    Rocks
    Transmissivity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012