Podrobnosti záznamu

Název
    High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
Další názvy
    Vysokoteplotní až ultravyokoteplotní metamorfoza spojená s polyfázovou ultrapotasickou intruzí:granáticko-silimanit-cordieritické kingigity a granát ortopyroxenické migmatitu z východní části moldanubika (český masív)
Autor
    Burger, David
    Buriánek, David
    Leichmann, Jaromír
    Novák, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 5
Strany
    10
Rok
    2007
Výraz tezauru
    garnet-sillimanite rock, restite, mineral reactions, HT (to UHT) metamorphism, heat source, Jihlava Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bohemian
    Eastern
    Evidence
    Garnet-orthopyroxene
    Garnet-sillimanite-cordierite
    High-temperature
    Intrusions
    Kinzigite
    Massif
    Metamorphism
    Migmatites
    Moldanubian
    Multiple
    Related
    Ultrahigh-temperature
    Ultrapotassic
    Zone
Abstrakt (česky)
   Granát-sillimanit-kordieritický kinzigit z Petrovic je hyperaluminický a indikuje metamorfózu 900 °C and P 5-7 kbar. Hornina vznikla během variské HT až UHT metamorfózy (319 + 24 Ma)
Abstrakt (anglicky)
   The garnet-sillimanite-cordierite kinzigite from Petrovice is characterized by hyperaluminous bulk chemical composition. The relic assemblages - cordierite+hercynite and hercynite+quartz may suggest peak metamorphism conditions at . We assume the kinzigite to be a restite, where large portion of melt was extracted from the rock. Modest heat input from the Jihlava Pluton producing garnet-orthopyroxene migmatites supported by local but high heat imput from a gabbro-monzogabbro body seems to be a heat source. Nevertheless, the prograde history of the P-T path is uncertain, although the sequence of mineral reactions and garnet composition with low Ca suggest an isobaric cooling path.The chemical U-Pb age of monazite (319 ) from kinzigite related to the assemblage A suggests the Variscan age of the HT to UHT metamorphism.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014