Podrobnosti záznamu

Název
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
Další názvy
    Mining history, economic geology and mineralogy of some localities in the Nový Knín gold-bearing area (central Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 2
Strany
    29
Rok
    2011
Výraz tezauru
    mining history,economy geology, mineralogy, paragenesis, gold, tellurides, sulphotellurides, freibergite, base-metal sulphides, chemical composition, the Nový Knín gold-bearing area, central Bohemia
Klíčové slovo
    Čechy
    Dolování
    Geologie
    Historie
    Lokalit
    Ložisková
    Mineralogie
    Některých
    Novoknínské
    Oblasti
    Střední
    Zlatonosné
Abstrakt (česky)
   Druhou velmi významnou zlatonosnou oblastí v středních Čechách (Česká republika) je vedle jílovského zlatonosného revíru oblast Nového Knína. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky o historii dobývání, ložiskové geologii a mineralogii některých lokalit ve zlatonosné oblasti Nového Knína a prezentuje výsledky nového mineralogického výzkumu. Zlatá mineralizace v Novém Kníně, v Kozích Horách a v Libčici je zastoupena žilami nebo žilníky v sedimentárních a vulkanosedimentárních horninách Neoproterozoika Barrandienu (bohemikum). Primární zlatonosné výskyty jsou často doprovázeny aluviálními a deluviálními zlatonosnými rozsypy s viditelným zlatem. V tomto rudním okrsku se vyskytují následující typy mineralizací: klasická křemen-polymetalická (arsenopyrit, Fe-bohatý sfalerit, galenit, chalkopyrit, pyrit), křemen-Au-Ag-polymetalická (arsenopyrit, Fe-bohatý sfalerit, löllingit, galenit, chalkopyrit, Fe a Sb bohatý freibergit, hessit, akanthit, miargyrit, Au-Ag fáze - zlato (ryzost 0,340 - 0,5
   15) až Au-bohaté stříbro a akcesoricky zastoupené sulfosole (Pb-Cu-Bi, Sb-s a Pb -Ag-Sb-S), křemen-zlatonosná (arsenopyrit, pyrit, pyrhotín, chalkopyrit, místně molybdenit, zlato (ryzost> 0.860), Bi-Te ? S fáze - tsumoit, pilsenit, sulphotsumoit, joséit B, tetradymit) a antimonová mineralizace (gudmundit, berthierit v křemenných nebo kalcitových žilách, nebo rozptýlená v horninách). Hlavní primární křemen-zlatonosná hydrotermální mineralizace vznikla v průběhu variského období, lokálně též v podmínkách kontaktní metamorfózy (ložisko zlata Libčice).
Abstrakt (anglicky)
   Mining history, economic geology and mineralogy of some localities in the Nový Knín gold-bearing area (central Bohemia, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014