Podrobnosti záznamu

Název
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
Údaj o odpovědnosti
    Martin Beneš, Jaroslav Kubík
Další názvy
    The density of thermal flux in the NP-840 Trojanovice borehole in the Upper Silesian coal basin
Autor
    Beneš, Martin
    Kubík, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 2
Strany
    s. 43-46
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 4 diag.
Předmětová skupina
    gradientometrie
    hornoslezská pánev
    interpretace dat
    ložiska pevných paliv
    profil vrtný
    tepelné charakteristiky hornin
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Trojanovice
Klíčové slovo
    Hornoslezské
    Hustota
    NP-480
    Pánvi
    Tepelného
    Toku
    Trojanovice
    Uhelné
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Cílem článku je prohloubení znalostí o geotermické aktivitě v uvedené oblasti na základě detailního studia vrtu NP-840. Účelem tohoto zajišťovacího vrtu bylo ověřit geologické, hydrogeologické další podmínky v místech předpokládaných důlních děl. Tepelný tok stanovený v karbonském podloží (70 +- 4 mW/m2) a v pokryvném útvaru (68 +- 7 mW/m2) se navzájem shodují a neliší se od průměrného toku (70 +- 8 mW/m2) pro oblast Frenštátu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012