Podrobnosti záznamu

Název
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
Údaj o odpovědnosti
    Ferdinand Herčík, Jiří Kurka
Autor
    Herčík, Ferdinand
    Kurka, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 7
Strany
    s. 197-200
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    čerpací zkoušky
    geoelektrika
    kontaminace vod
    lužická oblast
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    ochranné pásmo
    úprava surovin
    zkouška čerpací
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Stráž pod Ralskem
Klíčové slovo
    Indikace
    Kontaminovaných
    Odkaliště
    Okolí
    Podzemních
    Ralskem
    Rud
    Stráži
    úpravny
    Uranových
    Vod
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologický a geofyzikální průzkum odkaliště Chemické úpravny uranového průmyslu ověřil prostorový rozsah a chemické složení kontaminovaných podzemních vod. Prokázala se efektivnost indikace kontaminace povrchovými geoelektrickými metodami, které umožňují sledování pohybu kontaminace v prostoru spojiště na rozdíl od vrtů, které poskytují pouze bodové informace. Podle výsledků hydraulického modelu odkaliště se navrhuje vybudování systému čerpacích a vtláčecích vrtů, který zabrání pohybu kontaminovaných vod směrem k řece Ploučnici. Kontaminace vod coniackého kolektoru je zatím velmi nízká, zato kontaminace povrchových a podzemních vod povodí Sedlického potoka bude stoupat. Proto se rozšířilo monitorování v okolí odkaliště a připravují se technická opatření k omezení šíření kontaminovaných vod.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012