Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
Další názvy
    Interpretation chemical composition of heavy minerals in stream sediments Hodonínka river
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    heavy minerals, chemical composition, provenance, stream sediments
Klíčové slovo
    Chemického
    Hodonínky
    Interpretace
    Minerálů
    řeky
    Sedimentech
    Složení
    Těžkých
Abstrakt (česky)
   Chemické složení granátu v případě drobných povodí s jednoduchou geologií odráží zastoupení horninových typů ve snosové oblasti. Použitím vhodných diagramů dokonce můžeme kvantifikovat zastoupení granátů různých kontrastních horninových typů. Zjištěné procentuální zastoupení jednotlivých typů granátů však nemusí přesně kopírovat plošné rozšíření dané horniny. Tyto odlišnosti mohou mít řadu příčin a často odráží morfologii terénu a odlišnou odolnost jednotlivých zdrojových hornin vůči erozi. V mnoha případech to může být důsledek eroze reliktů starších zvětralin a sedimentů (například říční terasy), které překrývají podložní krystalické horniny.
Abstrakt (anglicky)
   Interpretation chemical composition of heavy minerals in stream sediments Hodonínka river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014