Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Další názvy
    Interpretation of chemistry of the Kouty type granites (the Melechov massif of the Moldanubian Pluton)
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 111-113
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 112-113
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granit
    granitizace
    intruze
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    pluton
    vzorek celé horniny
Geografické jméno
    Českomoravská vrchovina-Melechov
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    23-12
    23-21
    Brod
    Chemismu
    Dolní
    Granitů
    Havlíčkův
    Interpretace
    Koutského
    Kralovice
    Masiv
    Melechovský
    Moldanubický
    Pluton
    Typu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012