Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
Další názvy
    Structural interpetation of Carpathian foredeep sediments' deformation in contact with Pavlov-Waschberg Zone (Outer Western Carpathians)
Autor
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Carpathian foredeep, Badenian, Karpatian, fault-propagation fold, anticline, transversal fault, frontal and lateral ramp
Klíčové slovo
    Deformací
    Interpretace
    Karpatské
    Karpaty
    Kontaktu
    Pavlovsko-waschberskou
    Předhlubně
    Sedimentů
    Vnější
    Západní
    Zónou
Abstrakt (česky)
   Zóna pavlovsko-waschberská a její okolí představuje převážně flyšové sedimenty, které byly během mladšího alpínského vrásnění nasunuty na karpatskou předhlubeň. Po mladším alpinském vrásnění byl tento kontakt tektonicky postižen levostrnnými příčnými pohyby za vzniku bočních ramp, tak že představuje strukturu en-echelon velkého měřítka. Tato struktura je velmi dobře vidět v Pavlovských vrchách, kde rozděluje původně jednolitou vápencovou desku na menší bloky. Nově zjištěné pokračování zmíněných příčných zlomů do karpatské předhlubně způsobilo zvrásnění sedimentů stáří karpatu a badenu. Velké geomorfologické elevace 'Přední and Zadní Dunajovický hřbet' jsou v tomto článku popsány jako pozůstatky vrásy typu fault-propagation fold velkého měřítka (po badenské deformace).
Abstrakt (anglicky)
   Structural interpetation of Carpathian foredeep sediments' deformation in contact with Pavlov-Waschberg Zone (Outer Western Carpathians)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014