Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering geological evaluation of loess sediments on map sheet 13-322 Kolín
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 164-167
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 20 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér Polabí
    mapa inženýrskogeologická
    mechanika zemin
    měření geotechnické
    pleistocén
    spraš
    zakládání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kolín
    Kutná Hora-Sedlec
Klíčové slovo
    13-32
    13-322
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Kolín
    Listu
    Sedimentů
    Sprašových
Abstrakt (anglicky)
   Nearly continuous loess layer covers the surface of the Kutná Hora crystalline complex and the relics of Cretaceous sediments and Pleistocene terraces south and southeast of Kolín. The scope of geotechnical properties of loess sediments of this area has been determined by evaluation of the present-day analyses of samples from select boreholes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012