Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Další názvy
    Engineering-geological assessment of Tertiary and Quaternary sediments on the Nýřany map sheet (11-44 Nýřany)
Autor
    ,
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Kvartérních
    Listu
    Nýřany
    Sedimentů
    Terciérních
Abstrakt (česky)
   Inženýrskogeologická charakteristika terciérních a kvartérních sedimentů a jejich rajonování na mapovém listu Nýřany v měřítku 1 : 50 000.
Abstrakt (anglicky)
   Engineering-geological assessment of Tertiary and Quaternary sediments on the Nýřany map sheet (11-44 Nýřany)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014