Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Jan Marek
Další názvy
    Engineering-geological mapping for regional development of České Budějovice
Autor
    Marek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 5
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    blanická brázda
    ekologie krajinná
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mapa inženýrskogeologická
    mapování
    materiál překonsolidovaný
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    výběr staveniště
    zakládání
Geografické jméno
    České Budějovice
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Budějovic
    Českých
    Inženýrskogeologické
    Mapování
    Rozvoj
    územní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012