Podrobnosti záznamu

Název
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Hrašna, Milan Matula
Další názvy
    Engineering-geological exploration and evaluation of sites for construction of nuclear power plants
Autor
    Hrašna, Miroslav
    Matula, Milan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 37-54
Rok
    1989
Poznámky
    5 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    inženýrská geologie aplikovaná
    mechanika hornin a zemin
    zjišťování podmínek pro staveništní výběry
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    Hodnotenie
    Inžinierskogeologický
    Jadrovoenergetických
    Prieskum
    Stavenísk
    Zariadení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012