Podrobnosti záznamu

Název
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
Údaj o odpovědnosti
    Ján Otepka, Miroslav Hrašna, Anton Matejček
Další názvy
    Engineering geological survey and zoning for the selection of sites for a construction of nuclear power plants
Autor
    Hrašna, Miroslav
    Matejček, Anton
    Otepka, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    s. 87-96
Rok
    1988
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55
Skupina konspektu
    55
Klíčové slovo
    Inžinierskogeologický
    Jadrovoenergetických
    Prieskum
    Rajonizácia
    Stavenísk
    Výber
    Zariadení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 7. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012