Podrobnosti záznamu

Název
    Isotopické složení a původ karbonátů v alkalických metasomatitech a příbuzných horninách Českého masívu
Další názvy
    Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia