Podrobnosti záznamu

Název
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
Údaj o odpovědnosti
    Ludvík Čichovský, Marie Benešová, Jiří Bek
Další názvy
    The Clay Matter Separated from Lithostratigraphic Unites of the Barrandian Region and of the Islet Zone (Central Bohemia)
Autor
    Bek, Jiří
    Benešová, Marie
    Čichovský, Ludvík
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Výběr Prací (Geoindustria)
Svazek/č.
    Roč. 17
Strany
    s. 9-32
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr.,3 tb.,4 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    Barrandien
    facie
    litologie
    metamorfismus
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    sedimentologie
    středočeská ostrovní zóna
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Hmota
    Jednotek
    Jílová
    Litostratigrafických
    Metamorfovaných
    Ostrovů
    Středočeských
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012