Podrobnosti záznamu

Název
    A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic)
Autor
    Přikryl, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae
Svazek/č.
    Roč. 65, 1/2
Strany
    s. 3-8
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Juvenilní Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) ze středního oligocénu na lokalitě Litenčice (Morava, ČR)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    fossil fish
    Middle Oligocene
    Trachinidae
    Western Carpathian
Klíčové slovo
    Czech
    Juvenile
    Litenčice
    Middle
    Minutus
    Moravia
    Oligocene
    Perciformes
    Pisces
    Republic
    Trachinidae
    Trachinus
Abstrakt (česky)
   Je podán popis prvního nálezu druhu Trachinus minutus (Jonet, 1958) ze Šitbořických vrstev (střední oligocén) v ČR. Přestože je standartní délka studovaného jedince pouze 16.5mm, je velmi dobře osifikován. Ve srovnání s materiálem z dalších evropských lokalit se tento jeví jako nejpodobnější exemplářům z Polska. Morfologické změny preopercula jsou pravděpodobně ontogenetického charakteru. Jsou stručně diskutovány paleoekologické poměry.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012