Podrobnosti záznamu

Název
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
Autor
    Sitar, J.
    Střeštík, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Kardiologická revue
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 4
Strany
    s. 24-27
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: To the validity of the whole-state biometeorological prediction for the Czech Republic
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Klíčové slovo
    Biometeorologické
    Celostátní
    českou
    Hlediska
    Kardiologa
    Předpovědi
    Republiku
    Validitě
Abstrakt (česky)
   V práci jsou poprvé ukázány předběžné výsledky korelace celostátní biometeorologické předpovědi v výskytem akutních infarktů v jihomoravském regionu. Korelace je nevýznamná, předpovědní význam je malý. Příčinu lze hledat v příliš zjednodušené předpovědní metodice, která nerespektuje regionální odlišnosti a nebere v úvahu komplexnost biometeorologie a biomedicíny.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of correlation between the biometeorological prediction prepared for the whole country and the occurrence of acute infarction in South-Moravian region. The correlation is insignificant and its significance for the prediction is small.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013