Podrobnosti záznamu

Název
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
Další názvy
    Carbonate concretions of the Moravsko-Slezské Beskydy Mountains (Czech Republic)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Buriánek, David
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 2
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Cretaceous, Carpathian Flysch Belt, concretions, siderite, calcite, pyrite
Klíčové slovo
    Beskyd
    Česká
    Karbonátové
    Konkrece
    Moravskoslezských
    Republika
Abstrakt (česky)
   Karbonátové konkrece jsou typickým jevem ve většině souvrství křídového až paleogenního stáří v Moravskoslezských Beskydech. Studium tří konkrecí z pelitických sedimentů různého stáří prokázalo jejich značnou mineralogickou podobnost.Prostor mezi klastickými a karbonátovými zrny často vyplňují jílové minerály a běžně se vyskytuje pyrit. Studované konkrece z různých vrstev se liší velikostí karbonátových zrn a v poměrném zastoupení sideritu oproti kalcitu. Tyto rozdíly mohou souviset s odlišnými podmínkami během diageneze nebo odráží chemické složení okolních pelitů. Alb-cenomanské jíly kelčského vývoje sedimentovaly v mořském prostředí nad CCD (karbonátová kompenzační hloubka).
Abstrakt (anglicky)
   Carbonate concretions of the Moravsko-Slezské Beskydy Mountains (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014