Podrobnosti záznamu

Název
    Konference Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi (Variant.)
Další názvy
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích