Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
Další názvy
    Heavy metals load of soils around the leaded glass factory (plant) in Světlá upon Sázava
Autor
    ,
    Buda, Jan
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Lukeš, Petr
    Mihaljevič, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    glass factory, environmental-geochemical mapping, portable XRF spectrometer, sequential extraction procedure, lead isotopic composition, bio-available metals
Klíčové slovo
    Kontaminace
    Kovy
    Okolí
    Olovnatého
    Půd
    Sázavou
    Skla
    Světlé
    Těžkými
    Výrobu
    Závodu
Abstrakt (česky)
   Z environmentálně geochemického mapování těžkých kovů v okolí sklárny ve Světlé nad Sázavou vyplývá, že půda je v zájmovém území postižena různým stupněm průmyslového znečištění, v největší míře od sklárny. Obsah Cu dosahuje až 69 ppm (medián 29), Zn až 326 ppm (93) a Pb až 995 ppm (50) v horní části půdního horizontu. Sekvenční extrakční postup ukazuje, že část Pb je vázána hlavně ve frakci Fe a Mn oxidů, zatímco Zn a Cu jsou většinou vázány na zbytkové frakce (silikáty). Izotopové složení olova signalizuje antropogenní původ ve svrchní části půdního horizontu. Množství kovů dostupné metabolismu rostlin vyjádřená v procentech z celkového množství kovů v půdách se zvyšuje v pořadí: Zn (3,76%) -> Cu (11,88%) -> Pb (16,20%). Přístupné množství kovů je velmi vysoké ve vzorcích bohatých na organické látky.
Abstrakt (anglicky)
   Heavy metals load of soils around the leaded glass factory (plant) in Světlá upon Sázava
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014