Podrobnosti záznamu

Název
    Lithologic-genetic complexes (zones) of solid and semi-solid rocks on the map sheet Nýřany
Další názvy
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)