Podrobnosti záznamu

Název
    Lithologic predisposition, morphology, and spatial distribution of patterned ground above alpine timberline in the High Sudetes
Další názvy
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet