Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Peter Pálenský, Kateřina Helešicová, Jan Šikula
Další názvy
    Lithology and well-logging characteristics of the Miocene sediments in central Moravia
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Autor
    Helešicová, Kateřina
    Pálenský, Peter, 1959-
    Šikula, Jan, 1964-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 137-142
Rok
    1993
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    551.8
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    alochton
    autochton
    geologie regionální
    karotáž
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    paleogeografie
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Karotážní
    Litologie
    Miocénu
    Moravě
    Obraz
    Spodního
    Střední
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with the paleogeographical reconstruction of NW margin of Karpatian sedimentary basin and its development in time. The reconstructions are based on well log data (SP, R log, Ra, GR, Nl, Al and DL). The Karpatian sediments are composed of autochthonous and allochthonous sequences between Nítkovice and Zlín, (central Moravia). The autochthonous part consists upwards of literal, lagunar, watt - marsch, fan and neritic facies. The allochthonous part consists upwards of neritic, tidal and alluvial fan facies with Nítkovice fan and Kroměříž fan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012