Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Další názvy
    Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Autor
    Kycl, Petr
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    litology, Cretaceous, lanslide, tectonic structures , engineering geological conditions
Klíčové slovo
    Basálních
    Hotel
    Inženýrskogeologické
    Jámě
    Kláštera
    Křídových
    Litologie
    Poměry
    Praze
    Sedimentů
    Stavební
    Strahovského
Abstrakt (česky)
   Detailní dokumentace základové jámy u Strahovského kláštěra v Praze umožnila stanovit podrovný profil a popis basálních křídových sedimentů a identifikovat svahové pohyby včetně tektonických struktur hrásťovitého typu. Podrobně jsou popsány inženýrskogeologické podmínky zakládání na staveništi.
Abstrakt (anglicky)
   Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014