Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kycl, Jaroslav Valečka
Další názvy
    Lithology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Autor
    Kycl, Petr
    Valečka, Jaroslav, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 158-160, Příl. 14
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr. v textu, 6 fot. v Příl. 14
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    550.8
    551.7
    912
Skupina konspektu
    55
    69
    912
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    deformace
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    křída-svrchní
    litologie
    mapa geologická
    mechanika hornin
    měření geotechnické
    profil odkryvu
    stavby
    stavby pozemní a průmyslové
    vltavo-berounský faciální vývoj
    výběr staveniště
    zakládání
Geografické jméno
    Česko
    Praha (Česko)
Klíčové slovo
    Bazálních
    Hotel
    Inženýrskogeologické
    Jámě
    Kláštera
    Křídových
    Litologie
    Poměry
    Praze
    Sedimentů
    Stavební
    Strahovského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012