Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Lithology of metapelites of the Devonian series at the Zlaté Hory ore district
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 101-104
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    devon
    geologie regionální
    litostratigrafie
    metapelity
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
    Zlaté Hory (Bruntál)
Klíčové slovo
    15-11
    15-13
    Devonských
    Hory
    Litologie
    Metapelitů
    Pradědem
    Revíru
    Rudního
    Sérií
    Vrbno
    Zlaté
    Zlatohorského
Abstrakt (anglicky)
   The metapelites of the Devonian series are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Zlaté Hory ore district. The most abundant rock types graphite-muscovite, muscovite, chlorite and quartzitic phyllites. Metapelites of the Zlaté Hory ore district occur in of chlorite, biotite and also partly garnet metamorphic zone. Their chemical composition suggested origin by regional metamorphism of various mature clayed and sandy-clayed slates of illite-kaolinite composition. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012