Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 101-104
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Lithology of metapelites of the Devonian series at the Zlaté Hory ore district
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Devonských
    Litologie
    Metapelitů
    Revíru
    Rudního
    Sérií
    Zlatohorského
Abstrakt (česky)
   Metapelity devonských sérií jsou významným stratigrafickýmm členem devonských epizonálně metamorfovaných sérií zlatohorského rudního revíru. Nejhojnějšími horninami jsou grafit-muskovitické, muskovitické, chloritické a kvarcitické fylity. Metapelity tohoto revíru jsou metamorfovány v chloritové, biotitové, zčásti rovněž v granátové zóně. Zdrojem původních sedimentů byly zčásti alkalicko-vápenaté vulkanity ostrovních oblouků a sedimentace probíhala v oblasti aktivního kontinentálního okraje.
Abstrakt (anglicky)
   The metapelites of the Devonian series are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Zlaté Hory ore district. The most abundant rock types are graphite-muscovite, muscovite, chlorite and quartzitic phyllites. Metapelites of the Zlaté Hory ore district occur in of chlorite, biotite and partly garnet metamorphic zone. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012