Podrobnosti záznamu

Název
    Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Další názvy
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze