Podrobnosti záznamu

Název
    The Lower-Oligocene climatic cykles and their reflection in sedimentary records of peripheral Paratethydal basins. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Další názvy
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy