Podrobnosti záznamu

Název
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
Autor
    Buchtele, Jaroslav
    Kříž, Vlastimil
    Roubíček, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Energetika
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 3
Strany
    s. 84-85
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Can present power engineering do without coal? 3. Universal solution: gasification of coal and carbonaceous wastes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    coal
    energy
    gasification
Klíčové slovo
    Energetiku
    Odpadů
    Provozovat
    řešení
    Současnou
    Uhlí
    Uhlíkatých
    Univerzální
    Zplyňování
Abstrakt (česky)
   Je popsán princip a tři průmyslově používané technologie zplyňování a možnosti využití vzniklého synplynu k výrobě užitných produktů cestou organické syntézy.
Abstrakt (anglicky)
   The principle and three industrially applied gasification technologies are described, so as the possibility of syngas developed for useful products manufacturing by means of organic synthesis.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012