Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Další názvy
    Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Autor
    Čáp, Pavel
    Vacek, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Devonian
    Ludlow-Lochkovian
    Magnetic susceptibility
    Prague Basin
Klíčové slovo
    
    Lochkov
    Lomu
    Ludlow
    Magnetosusceptibilní
    Pánev
    Požárském
    Požáry
    Praze
    Pražská
    Řeporajích
    Souvrství
    Stratigrafický
    Záznam
Abstrakt (česky)
   Stratigrafické variace magnetické susceptibility byly studovány v 50 m mocné sekvenci v lomu Požáry 1. Výsledky ukazují zvýšený přínos terigenního materiálu způsobený postupným poklesem úrovně hladiny.
Abstrakt (anglicky)
   Stratigraphic variations in magnetic susceptibility have been studied in 50 m thick sequence in the Požáry 1 Quarry. Tha data reflect increased input of terrigeneous material caused by gradual sea-level fall.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012