Podrobnosti záznamu

Název
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
Autor
    Hlavinková, Pavlína
    Hofírková, Sylvie
    Hrádek, Mojmír
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
    Klímová, Alžběta
    Lacina, Jan
    Ondráček, Stanislav
    Quitt, Evžen
    Škrabalová, Jitka
    Trávníček, Bohumír
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Konference
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí (13.12.2000 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
Strany
    s. 42-52
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: A small town in the hinterland of the Ostrava agglomeration:a case study Brušperk
    Rozsah: 10 s.
Předmětová kategorie
    live style
    small towns
Klíčové slovo
    Aglomerace:případová
    Brušperk
    Malé
    Město
    Ostravské
    Studie
    Zázemí
Abstrakt (česky)
   Regionálně geografická analýza města Brušperku (3,6 tis. obyvatel), jeho přírodního prostře-dí, obyvatelstva, historického vývoje a funkcí, výrobních a nevýrobních aktivit, infrastruktury a bydlení. Hodnocení životního prostředí a perspektiv v souvislosti s ekonomickou restruktu-ralizací Ostravska
Abstrakt (anglicky)
   Regional geographic analysis of the town of Brušperk (population 3.600), its natural condi-tions, population, historical development and functions, productive and tertiary activities, in-frastructure and dwelling. Evaluation of environment and future prospects in connection with the economic changes of the Ostrava region
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012