Podrobnosti záznamu

Název
    Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej
Svazek/č.
    Roč. 283, č. 1781
Strany
    s. 139-147
Rok
    2008
Poznámky
    Práce vznikla za podpory grantu MŠMT CIDEAS 1M6840770001.
    Překlad názvu: Mapy střetů zájmů - hodnocení geologických podmínek v karvinské oblasti
    Rozsah: 9 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geological conditions
    maps sof clash of opinions
Klíčové slovo
    Clash
    Classification
    Conditions
    Geological
    Karviná
    Maps
    Opinions
    Region
Abstrakt (česky)
   V článku je popsána nová metodologie hodnocení zájmové oblasti pro účely map střetů zájmů. Cílem bylo vytvoření nové mapové vrstvy nazvané "seizmická charakteristika základových poměrů". Tato mapová vrstva umožňuje celkové zhodnocení parametrů různých tématických vrstev zájmové oblasti pomocí váhového bodového ohodnocení.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012