Podrobnosti záznamu

Název
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Pavel Povondra, Jozef Rutšek, Edvín Pivec
Další názvy
    Melilitické a melilit obsahující subvulkanické horniny z oblasti horní Ploučnice v severních Čechách
Autor
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 1988, no. 2
Strany
    p. 195-231
Rok
    1989
Poznámky
    9 obr., 10 foto, 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    česká křídová pánev
    geochemie magmatických hornin
    struktury a textury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    žilné horniny "bez křemene" a foidů
Klíčové slovo
    Czechoslovakia
    Melilite-bearing
    Melilitic
    Ploučnice
    Region
    River
    Rocks
    Subvolcanic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012