Podrobnosti záznamu

Název
    Mělká podzemní díla a vibrace
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tunel
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    s. 12-20
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Shallow underground construction and vibrations
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA105/05/2712; GA ČR a podpory grantu GA ČBÚ AACBU38-05 řešeno přes HS s Energií Kladno a SG Geotechnikou Praha
Předmětová kategorie
    underground construction
    vibrations
Klíčové slovo
    Díla
    Mělká
    Podzemní
    Vibrace
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje informace o vibracích, které jsou generovány při vedení podzemních děl v malých hloubkách. Jednotlivé typy vibrací jsou dokumentovány na příkladech z terénního měření. Problémové okruhy při studiu seizmického zatížení jsou stručně komentovány.
Abstrakt (anglicky)
   This paper summarizes information about vibrations generated during tunnelling at shallow depths. Individual types of vibrations are documented using real data from field measurements. Diversity of causes influencing seismic loading is briefly annotate.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012