Podrobnosti záznamu

Název
    Metabazyty Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego i ich znaczenia dla poznania metamorficznej ewolucji kompleksu wschodnich Karkonoszy (Sudety Zachodnie, NE czesc masywu czeskiego)
Další názvy
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)