Podrobnosti záznamu

Název
    Micro-structural reliability design of brittle materials
Autor
    Byczanski, Petr
    Strnadel, B.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Engineering Fracture Mechanics
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 11
Strany
    s. 1825-1836
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA106/06/0646, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Určení spolehlivosti křehkého materiálu na základě je mikrostruktury
    Rozsah: 12 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Brittle fracture
    Cleavage strength
    Fracture toughness
Klíčové slovo
    Brittle
    Design
    Materials
    Micro-structural
    Reliability
Abstrakt (česky)
   V oceli jsou náhodně rozptýleny malé částečky křehkého karbidu. Materiálovými charakteristikami (modul pružnosti, ..) oceli a napětím v ní je dána kritická velikost - je nepřímo úměrná kvadrátu příslušné složky napětí. Překročí-li skutečná velikost částečky kritickou, dochází k porušení karbidu a vzniká mikrotrhlina. Za nízkých teplot způsobí vznik jedné mikrotrhliny rozlomení. Za vyšších teplot musí vzniknout více mikrotrhlin dostatečně blízko sebe, aby nedošlo k lomu. Ze znalosti rozložení velikosti částeček a ze znalosti napětí v oceli lze proto spočítat pravděpodobnost vzniku trhliny. Částečky jsou považovány za kulové, rozložení jejích velikostí je aproximováno Weibulovým rozdělením. Napětí v blízkém okolí hrotu trhliny je aproximováno HRR řešením. Na těchto dvou pilířích je postaven zmiňovaný článek. Také jsou porovnány odpovědi a naměřené experimentální údaje.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012