Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
Další názvy
    Mineralogy of the uranium ore mineralization from Dlažov near Klatovy (Czech Republic)
Autor
    Franc, Jiří
    Kopecký, Stanislav
    Malec, Jan
    Novák, František
    Pauliš, Petr
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 2
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    uranium hydrothermal veins, minerals, Dlažov near Klatovy, SW Bohemia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Česká
    Dlažov
    Klatov
    Lokality
    Mineralogie
    Republika
    Uranového
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Zajímavá minerální asociace uraninitu, anilitu, kovellínu, clausthalitu, chalkopyritu, tetraedritu a naumannitu? doprovázená wulfeniten a supergeními minerály uranu byla identifikována za využití elektronové mikroanalýzy a XRD v materiálu sbíraném na haldách opušteného malého uranového rudního výskytu Dlažov, západně od Klatov, JZ Čechy (Česká republika). Uranová mineralizace je vázána na křemen-karbonátové hydrotermální žíly procházející především v kontaktně metamorfovaných proterozoických sedimentech přiléhajících ke klatovskému granodioritu. Sulfidy a selenidy vytvářejí drobné nepravidelné prožilky v křemenné žilovině doprovázené uraninitem. Supergenní minerálu uranu zahrnují meta/autunit, meta/torbernit, uranofán a beta-uranofán.
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy of the uranium ore mineralization from Dlažov near Klatovy (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014