Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal mineralization in picrite from Choryně near Valašské Meziříčí (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Další názvy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)