Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and genesis of the ore occurrence near Nectava
Další názvy
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy