Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy, ore deposit situation and history of the Štěpánov ore district in the Western Moravia
Další názvy
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě