Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
Autor
    Koubová, Magdaléna
    Müller, Pavel
    Zeman, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 78, č. 3
Strany
    6
Rok
    2003
Výraz tezauru
    carbonate cement
    chlorite
    clay minerals
    illite
    kaolinite
    lake bottom sediment
    sandstone
    smectite
    soil
Klíčové slovo
    Experiments
    Geochemistry
    Mineralogy
    Petrography
    Pollutant
    Sediments
    Sorption
    Used
Abstrakt (anglicky)
   Sediments from the bottom of the Horní Bečva Reservoir(HBS2,HBS6,HBV4)contain identical mineral phases andvaryinclaycontents(HBS2 1wt%,HBV4 18.5wt%).Withtheincreasingclayamount,thecontentsofFe-oxyhydroxidesandorganicmatteralsoincrease.Claymineralsinlakebottomsedimentsarerepresentedmainlybykaolinite(K),chlorite(C)andmixed-layerillite/smectite(I/S)withexpandabilityofca.40%S[(K>C)=I/S].NeogeneargillaceousandsiltysandstonefromStaréMěsto(SMA)comprisesthehighestamountofclayfraction(31wt%).Phyllosilicates,especiallysmectiteandkaolinite(S=K),surroundtherock-formingminerals.H(Hevlín)and Žd(Ždánice)PaleogeneandNeogenesiltysandstonescontaincarbonatecement(dolomite>calcite).ThedominantclaymineralinbothsandstonesisI/Swithexpandabilityofca.95%S.TheHsamplecontainsalsoaconsiderableamountofchloriteanddiscreteillite(S>C>Id). Žd samplecompriseslesskaolinitepluschloriteanddiscreteillite[S>(K>C)>Id].
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012