Podrobnosti záznamu

Název
    Minerals of philipsbornite-plumbogummite series from Moldava
Další názvy
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy