Podrobnosti záznamu

Název
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Blanka Šreinová, Anna Langrová, Martin Šťastný
Další názvy
    Minerals of the porcellanite from Čeřovka hill near Jičín and Kunětická hora near Pardubice
Autor
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 241-249
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 7 fot., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    artefakty
    asociace minerální
    česká křídová pánev
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    oxidy
    porcelanit
    silikáty
Geografické jméno
    Čeřovka
    ČR-Čechy
    Kunětická hora
Klíčové slovo
    Čeřovka
    Hory
    Jičína
    Kunětické
    Minerály
    Pardubic
    Porcelanitů
    Vrchu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012