Podrobnosti záznamu

Název
    Modelling of groundwater flow and contaminant transportat the right alluvial plain of Odra river in the Ostrava region
Další názvy
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice